Gronlund

Kuinka saadaan paikalliset pienyritykset yhteistyöhön?

Gronlund on Pirkanmaalla tunnettu siivouspalveluja tarjoava perheyritys. Yrityksellä on yli 30-vuoden kokemus tyytyväisistä asiakkasta. Gronlund kohtasi haasteen, kun yrityksen suurimmat asiakkaat alkoivat keskittää siivouspalvelujaan valtakunnallisesti toimiviin alan suuryrityksiin ja Gronlund alkoi menettää asiakkaitaan maantieteellisen rajoittuneisuutensa vuoksi.

Kehittämisprosessissa Gronlundille rakennettiin liiketoimintamalli, jonka kautta yritys voisi toimia yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa. Huomattiin, että muut siivousalan yritykset eivät olleet hyödyntäneet yhteistyötä ja alan kulttuurin huomattiin olevan yhteistyölle vastahakoinen. Yhteistyön edistämiselle nähtiin kuitenkin mahdollisuus ja sillä voitaisiin vahvistaa Gronlundin kilpailukykyä koko Suomen alueella.

TAVOITTEET:

1: Ottaa menetetty Pirkanmaan markkina takaisin

2: Kasvattaa kumppanuusverkostoa ja -synergiaa

3: Luoda standardit alalle ja yhteistyölle luottamuksen lisäämiseksi

Glean -brändin muotoilun vaiheet:

Kehittämistyö aloitettiin tutkimalla toimialaa ja haastattelemalla siivousalan työntekijöitä sekä yrittäjiä. Tämän jälkeen muotoiltiin kokemus arvonmuodostumisesta, joka välittyisi tulevaisuudessa sekä asiakkaille että liikekumppaneille. Arvonmuodostumisen elementit toimivat suuntaviittana mallille brändin ja strategian luomisessa.

Glean -konspetin yhtenä haasteena koettiin palvelun suhde Gronlundiin. Kumppanit toivoivat Gleanin kautta tehdyn yhteistyön perustuvan luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen ja Gronlund olisi sen vahva ja uskottava ylläpitäjä. Tehokkuuden sijaan Glean -konseptin tarkoituksena oli antaa yhteistyölle avoin ja helposti lähestyttävä kärki.

Glean pilotoitiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kesken. Pilotoinnin tavoitteena oli luoda yhteiset arvot ja rakentaa luottamussuhde, jonka jälkeen mallia alettaisi käyttää yhdessä.

Glean merkitsee yhteistyötä kilpailun sijasta.