TAMK Proakatemia

Brändistrategia

Visuaalinen identiteetti

Brändikuvat

Web Design

Kapinallisesta kutsuvaksi

Proakatemia on yrittäjyyteen ja tiimijohtamiseen keskittyvä Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelma. Proakatemia tunnetaan sen uraauurtavista tiimioppimisen menetelmistä korkeakouluopetuksessa. Tiimioppimismallissa ei ole opettajia, luokkia tai kokeita. Proakatemialla opiskelijoista valmennetaan yrittäjiä aidon bisneselämän kautta.

Kehittämistyössä järjestettiin työpajoja, jossa kartoitettiin Proakatemian imagoon vaikuttaneita tekijöitä sekä korkeakoulun henkilöstön että opiskelijoiden näkökulmista.

Proakatemian sidosryhmien kartoituksessa huomattiin, että oppilaitoksen mielikuvaan ei vaikuttanut henkilökunta, vieraat, kumppanit tai sen ulkopuolinen yleisö vaan kaikkein eniten oppilaiden kokemukset. Tähän havaintoon pohjautuen Proakatemialle päätettiin luoda tarina, jonka sankareita ovat sen opiskelijat. Brändi-ilmeen uudistuksessa huomioitiin myös Tampereen korkeakouluyhteisön Tampere3 -uudistus. 

 

Proakatemia syntyi TAMKissa vuonna 1999. Opinahjon täytettyä 20-vuotta se julkaisi uuden visionsa: “Uuden yrittäjyyden esikuva”. Uuden vision myötä Kautto & Konstig sai kunnian uudistaa brändistrategian, visuaalisen identiteetin ja verkkosivuston.

 

Korkeakouluympäristössä Proakatemian imagoa on pidetty kapinallisena altavastaajana, mikä on viime aikoina muuttunut päinvastaiseksi. Oppilaitoksessa käytetyistä menetelmistä ei olla luovuttu, mutta sen sijaan ympäröivä maailma on kehittynyt niille suotuisaksi. Proakatemialla käytettyä tiimioppimismallia on sovellettu onnistuneesti myös muissa oppilaitoksissa ja tarjontaa tiimioppimismallia suosiville opiskelijoille on enemmän myös kansainvälisesti.

 

”Jos et määritä brändiäsi itse,  markkinat määrittelevät sen.”