URHO
Brändistrategia

Visuaalinen identiteetti

Valokuvaus

Web Design

URHO Group on kasvava ja nuori ikkunanpesu-yritys. URHOlle luotiin brändikirkastus, jolla tavoiteltiin markkinoinnin kasvupotentiaalin hyödyntämistä valitulle kohderyhmälle. Brändin alkuperäistä tarinaa haluttiin vahvistaa asiakkaan näkökulmasta, joka oli vakuuttunut yrityksen luotettavuudesta.

Urhon tuli erottua edukseen paikallisena toimijana Pirkanmaan alueella. Kehittämisporsessin tavoitteena oli tuottaa puhtaista ikkunoista ilmiö, josta tultaisiin keskustelemaan ja sana URHOn palvelusta alan parhaana palveluntuottajana leviäisi luontaisesti.

Brändäysprosessissa huomattiin asioita, joita hiomalla voitiin parantaa edellytyksiä onnistuvaan ikkunanpesun kampanjointiin. Haastattelemalla yrityksen asiakkaita ja muita sidosryhmiä koottiin ymmärrystä siitä, mikä oli asiakkaan todellisuudessa kokema arvo URHOn palveluista. Todelliseksi ongelmaksi paljastui eriävät näkemykset yrityksen arvolupauksesta.

Painoarvoa laadulle ja luottamukselle

Tutkimustulosten perusteella URHOn markkinointia tuli lähestyä ylivoimaisen asiakaskokemuksen kautta, joka muotoiltiin niin, että brändin antamat lupaukset voitiin lunastaa luotettavasti. Uusi arvolupaus ja tavoitteen asettelu loivat perustaa URHOlle rakennetulle brändistrategialle, jossa yritystä autettiin myös sen jalkauttamisessa.